Om oss

Mjölk

Idag hämtar vi mjölk med två ekipage som går dygnet runt. Rutterna går i Halland och Västergötland. Dessa bilar hämtar mjölk på 94 gårdar på två dygn.

Foderprodukter

Vi levererar även foderprodukter med två ekipage från Kvibille och Falkenberg till olika svinuppfödare i Halland, Skåne och Västergötland.

Mellantransporter

Det transporteras även allehanda förädlade produkter mellan Arlas anläggningar.

Budbil

Vi utför även transporter med budbil.

Personal

Idag är vi ca 50 personer som hjälps åt att utföra våra uppdrag.