Historik

Det som idag är Lotab i Varberg AB startades av Ivar Carlsson (1922-1984) som Biltransport Ivar Carlsson AB 1947 men kallades i folkmun för Ivar Carlssons Åkeri. I början bestod transporterna av fisk, kol, koks, ved och allehanda transporter. Den första bilen var en Dodge Fargo av 1946 års modell.

1953 började han att utföra mejeritransporter för Västsvenska Mejeriernas Centralförbund, sedermera LMC och numera Arla Foods. De första transporterna utfördes av lastbilar med lösa tankar på flaken och bestod av mjölk, skummjölk och grädde mellan olika mejerier i Västsverige.

Under 60 och 70-talen transporterades styckegods med två linjebilar mellan Varberg och Stockholm för Bilspedition. Det utfördes även grustransporter och entreprenadarbeten med lastmaskiner under byggboomen vid samma period. Intransport av mjölk med tankbil och släp började åkeriet med en bil 1968 och ytterligare två ekipage 1971.

1975 köptes Egon Larssons Åkeri i Kvibille och med övertagandet kom vassletransporter från Falkenberg och Kvibille mejerier till svinuppfödare i Halland in i åkeriet.

1976 ville Varbergslast AB överta linjebilarna och grusbilarna och ”Lastmaskiner & Tanktransport AB” bildades. Redan då kom förkortningen ”LOTAB”.

1986, två år efter Ivars bortgång, drog sig dottern Kristine Ivarsdotter ur företaget för att satsa på sitt arbete som socialantropolog på Världsbanken och sonen Anders Ivarsson stod som ensamägare till företaget Lotab i Varberg AB.

1991 datoriserades mjölkbilarnas inpumpningssystem.

1992 sålde Arla i Falkenberg ut sina tankbilar i samband med detta övertog Lotab en vasslebil och 5 st chaufförer samt 120 st mjölkleverantörer.

1995 utökades verksamheten med internationella transporter i norra Europa. En tanktrailer för livsmedel blev under en period ett komplement. Idag transporteras endast styckegods i denna del av verksamheten. Under detta år avvecklades även lastmaskinsverksamheten inom företaget.

1997 köptes en Renault Master för budtransporter.

2007 utökades åkeriet med ytterligare en mjölkbil.